In totaal zijn er 4 manieren waarop je dingen kunt leren. Afhankelijk van de leerstof en de situatie gebruik je een bepaalde manier.

Mensen hebben echter ook een

favoriete manier van leren, oftewel

een voorkeursleerstijl.

Weet je wat jouw voorkeursleerstijl is.

dan weet je ook wat qua leerstof en

studie het beste bij je past.

 

Doe de test!

 

 

Leertrajecten op maat

Vanuit mijn expertise op het gebied van leren en ontwikkelen implementeer ik (verander)trajecten in uw organisatie door het ontwikkelen van Leertrajecten op maat.

 

Wat kunt u van mij verwachten?

 

Leren is een interventie om je als organisatie verder te ontwikkelen. Het leren staat in verbinding met de organisatie- en de persoonlijke ontwikkeling.

 

Gecertificeerd

Bewust leren maakt de kern van datgene wat geleerd moet worden concreet. Reflecteren op gedrag en handelen is hierbij een onderdeel.

 

 

 

 

Desgevraagd kan ik anders kijken naar organisatieontwikkeling. Anders, door de successen van de organisatie te onderzoeken en verder uit te bouwen. Wilma heeft hiervoor een erkend certificaat Waarderend onderzoeken / Appreciative Inquiry.